На головну Керівництво Історія Кафедри Студентам Контакти


 Вартість навчання 3500 грн. в семестр
  Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» 2014 р.
  Список взводів
  Розклад екзаменів

УМОВИ ПРИЙОМУ

На факультет підготовки офіцерів запасу (ФПОЗ) НАУ покладено завдання підготовки офіцерів запасу.

Відповідно до з наказу Міністра освіти України та Міністра оборони України від 20.06.2003 р. № 400/192 "Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів", наказу Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 11.11.2004 р. № 531/857 “Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів”, Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.01 р. № 866 "Про військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу" на факультеті здійснюється підготовка офіцерів запасу, з терміном навчання 2 роки за 14 військово-обліковими спеціальностями. Підготовка ведеться за спорідненою з основною спеціальністю, військово-обліковою спеціальністю.

Згідно освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки фахівців військова підготовка є вибірковою дисципліною. Це означає, що дисципліна «Військова підготовка» не є обов’язковою для вивчення, а її вивчення здійснюється за бажанням студента.

Підготовка офіцерів запасу здійснюється тільки на контрактній основі (за кошти фізичних або юридичних осіб). Розмір оплати визначається контрактом.

До військової підготовки за програмою офіцерів запасу залучаються студенти чоловічої статі денної форми навчання вищих навчальних закладів відповідно до статті 11 Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”.

Військову підготовку проходять громадяни, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 25 років.

Відповідно до навчальних планів та програм, військова підготовка є дисципліною за вибором.

ФПОЗ НАУ проводить набір студентів з наступних ВНЗ:

- Національний авіаційний університет та його відокремлені підрозділи - ІЗІТ, КІТГЗ, ПЕК (студенти 2,3 курсу);
- Київський Національний економічний університет;
- Київський Національний університет будівництва та архітектури;
- Київський економічний інститут менеджменту;
- Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій;
- Державний економіко-технологічний університет транспорту;
- Міжрегіональна академія управління персоналом;
- Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна";

Для того, щоб бути зарахованим кандидатом до вступу на військову підготовку студенту необхідно підготувати та подати у зазначені терміни наступний комплект документів:

1. Ксерокопія паспорта (перша, друга сторінка).
2. Ксерокопія приписного свідоцтва (перша сторінка з фотографією, відображення медичних показників придатності).
3. Заява про зарахування кандидатом на ім’я декана базового факультету.
4. Ксерокопія ідентифікаційного коду.
5. Ксерокопія залікової книжки (перша сторінка).
6. Поліетиленовий прозорий файл А4 для зберігання комплекту документів.

При подачі документів, проходженні іспитів кандидат обов’язково повинен мати при собі паспорт та приписне свідоцтво (для перевірки дійсності ксерокопій) та студентський квиток (перепустку) для входу в корпуси факультету підготовки офіцерів запасу.

Довідка про середній бал навчання за 1-3 семестри надається деканатами та у разі необхідності за вимогою секретаря відбіркової комісії.

Довідка з деканату про те, що студент дійсно навчається на даному факультеті (денна форма навчання) надається студентами НАУ, що вступають на військову підготовку на 3 курсі навчання.

Справи кандидатів не розглядаються у разі:

- якщо кандидат не є громадянином України;
- якщо кандидат навчається не на денній формі навчання;
- якщо кандидату у рік вступу на військову підготовку виповнюється 25 і більше років;
- якщо кандидат за станом здоров’я непридатний до військової служби (за записом у приписному свідоцтві);
- якщо документи відсутні, подані невчасно або деякі з них не відповідають вимогам.

Після подачі комплекту документів студент повинен:

- ознайомитись зі списком навчальних взводів кандидатів до вступу на військову підготовку та розкладом проведення випробувань;
- знайти своє прізвище у списку, пересвідчитись у тому, що запис дійсно правильний (ПІБ записано без помилок, згідно з паспортом);.
- визначитись з датами та часом проведення вступних випробувань.
Особи, що не прибули на випробування з поважних причин (хвороба, офіційне відрядження від ВНЗ, інші) можуть скласти ці випробування у резервні дні за наявності підтверджувальних документів. Дата резервних днів для випробовувань буде відображена у розкладі.

Дата прийому документів та розклад оголошуються у березні місяці на загальних зборах для бажаючих вступити на військову підготовку.
Для вступу на військову підготовку пропонуються наступні випробування:

1. ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА.

На іспит виносяться питання шкільного загальноосвітнього курсу допризовної підготовки. Іспит складається з 2 частин: тестування теоретичної підготовленості кандидатів (тест 35 питань) та перевірки практичних навичок з виконання стройових прийомів. За теоретичну та практичну складові можна отримати максимум по 100 балів. Максимальна сумарна кількість балів – 200.

Рекомендована література для підготовки до іспиту:

- підручник «Допризовна підготовка» 9-11 клас;
- Статути Збройних Сил України.

2. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА.

Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться після медичного свідоцтва. Усі вправи приймаються в один день. Для виконання вправ дається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Залік складається з 3-х вправ відповідно до Настанови з фізичної підготовки, затвердженої наказом Міністра оборони України № 685 від 30.12.2009 року. За кожну вправу кандидату виставляються оцінки, відповідно до додатку 20 наказу.

Для отримання заліку з фізичної підготовки кандидату необхідно з кожної вправи отримати позитивну оцінку, а саме :

- підтягування на перекладині (вправа № 1 , тестування сили, не менше 7 разів);
- біг на 100 метрів (вправа № 23, тестування спритності, не більше 15,8 секунди);
- біг на 3000 метрів (вправа № 28 , тестування витривалості, не більше 14 хвилин 10 секунд).

Результат випробування «залік», або «незалік».
Випробування буде проводитись згідно з розкладом.

3. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає в себе оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до навчання. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як “пройшов психологічний відбір” або “не пройшов психологічний відбір”.

4. МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ.

Під час подачі документів студенту буде видано направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у військовий комісаріат за місцем приписки.

ВЛК необхідно пройти та подати результати її проходження до 01.05.11 року. Отримання направлення для проходження військово-лікарської комісії можливе тільки після подачі повного комплекту вищевказаних документів.

Для проходження ВЛК у військовий комісаріат необхідно прибути з наступними документами:

- направлення від факультету;
- загальний аналіз сечі, крові;
- аналізи на гепатит "В" "С", СНІД, RW;
- довідка про писихіатричний огляд;
- сертифікат про проходження наркологічного огляду;
- амбулаторна картка.

Всі аналізи і огляди проводяться за власні кошти за місцем проживання (навчання).

5. СЕРЕДНІЙ БАЛ НАВЧАННЯ.

До розрахунку середнього балу навчання беруться оцінки студента за 1, 2, 3 семестри навчання (тільки іспити, без заліків та диф. заліків) за національною системою. Середній бал вираховується як сума цих оцінок, поділена на їх кількість.

СБ= (O1+ O2+.....+ On) / n

Середній бал студентів усіх факультетів НАУ вираховують та подають, разом зі списками кандидатів, деканати.

Інші кандидати (3 курс) повинні подати довідки зі своїх деканатів, у яких вказується , що студент дійсно навчається на даному факультеті, денній формі навчання , та вказується середній бал, вирахуваний за формулою, показаною вище.

Якщо студент має академічну заборгованість, то до 30 травня на рік вступу він повинен надати довідку про середній бал навчання до відбіркової комісії. У іншому разі він не буде включений до рейтингового списку.

Сума балів, яка отримана кандидатами за результатами випробувань, з урахуванням результатів перевірки індивідуальних психологічних якостей та медичного огляду, складає рейтинг кандидата. Рейтинговий бал включає в себе:

середній бал навчання (1-3 семестри) х 100) + бали з допризовної підготовки = рейтинговий бал (максимально: 5,00 х 100 + 200 = 700 балів)

Відповідно до рейтингу складається конкурсний список.

Остаточне рішення про залучення студента до військової підготовки приймає голова відбіркової комісії на основі протоколу засідання відбіркової комісії, в якому кандидати розміщуються у порядку рейтингового показника.

Після видання наказу ректора Національного авіаційного університету про залучення до військової підготовки студенти повинні протягом місяця укласти контракт на проходження військової підготовки за програмами офіцерів запасу і подальше проходження служби у запасі Збройних Сил України. Студенти, які не уклали контракт протягом зазначеного часу від проходження військової підготовки відстороняються.


info@nau.edu.ua  |  fvp@nau.edu.ua